Si surts deixa la clau sota el pitxell de l’alba,
i sobre el llit un pom de flors seques, pretenc
que aquest instant confús no ens torbi la mirada.